Gastronomía
 • Trigo sacoto (guiso de trigo).
 • Empanada de trigo.
 • Mondongo.
 • Chanco al horno.
 • Puchero.
 • Patachi (sopa de trigo).
 • Sara api (mazamorra de maíz).
 • Sihuayro( sopa de habas, maíz, arveja).
 • Calabaza asada.
 • Chicha de molle.
 • Chicha de jora.
 • Chcha de cabuya.